ground zero
Ground Zero   13" x 18"   collection of Joe Vecchio   © smith
next large view    collection    home